Den tunnel

In 2018 werd ik aangesproken om deel te nemen aan de actie CLAIM YOUR SPACE van UP.lab. Verspreid over onze regio werden verschillende openbare plaatsen ter beschikking gesteld voor (jonge) creatievelingen. Mijn interesse ging uit naar de voetgangerstunnel onder de Ninoofsesteenweg in Dilbeek.

Een idee van de fotograaf...

Een idee van de fotograaf...

De grafische invulling is vertrokken van een standaard verhaalstructuur met begin, midden en slot. Het verhaal moest echter in beide richtingen te volgen zijn. Start en einde zijn dan ook gelijkaardig. Door structuur, een beperkt kleurenpalet en voldoende wit krijgen de uiteinden van de tunnel visuele ademruimte. Centraal maakt de woelige chaos aan vormen de overgang tussen cirkels en vierkanten.

De zuidelijke ingang was mijn startpunt bij de uitwerking. Hier koos ik een rustige opbouw met zachte kleuren en rechthoeken.Vanaf de noordelijke ingang, langs de kant van de kerk, naar het midden toe gaan de vormen over van lichte kleuren en cirkels naar een chaotische hoeveelheid aan kleuren en hoeken.Deze ingang, met de vierhoeken, was mijn startpunt.Arthur was onmiddellijk enthousiast om het grote vlak boven in de hoek te schilderen.Een beeld van de tunnel toen die nog helemaal wit was.Op het einde werden de af te tapen stukken steeds kleiner of complexer en woog werk steeds zwaarder door op mijn lichaam. Hier had ik er mij even bij neergezet.Een groot deel van het werk was afplakken. De foto toont het niet, maar het was die dag ongelooflijk koud.Een beeld van een ingang toen de tunnel nog wit was.

Het startpunt

Het concept was om een totaalbeleving aan te bieden. Een groeiend Gesamtkunstwerk waar iedereen nog aan kan bijdragen. Mijn invulling is abstract zodat er veel ruimte blijft voor muzikanten om er een eigen interpretatie aan toe te voegen. Het is aan mensen uit de buurt en de jongeren van FRIS om er evenementen te organiseren, om leven in het decor toe te voegen. Aan iedereen die zich geroepen voelt om op een of andere manier aan het verhaal van de tunnel mee te schrijven.

Het vervolg

Wil je graag een bijdrage leveren of heb je een idee voor een evenement maar weet je niet wie aan te spreken? Geef mij gerust een seintje via info@pjotrcornelis.be.