Educatie in/en/als kunst

Als we het hebben over educatie, wordt al snel de link gelegd naar school en kinderen. De term dekt echter een veel bredere lading. Het gaat om een ingang geven tot een nog onbekend domein. Mijn doel is die ondersteuning te bieden in de voor mij bekende domeinen. Mijn expertise in tekenen, design en lesgeven staat te uwer beschikking.

Voor bedrijven

In mijn trainingen voor werknemers en ondernemers geef inzage in de mogelijkheden van teken- en designvaardigheden in een zakelijke context. Behalve jouw visuele communicatie verbeteren, vormen deze skills ook een motor die creativiteit en innovatie aandrijft.

Opleidingen bekijken

Technologie en creativiteit

Als gastdocent ben ik daarnaast ook betrokken bij de opleiding Multimedia & Creatieve Technologie aan de Erasmus Hogeschool Brussel. Daar probeer ik vanuit mijn artistieke achtergrond een boeiende aanvulling te leveren op de meer technische benadering van het vaste docenten.

Als gastdocent aan EHB gaf ik tijdens de design week een workshop rond worldbuilding en character design. Hier legde ik ook de link tussen branding en worldbuilding.

Als gastdocent aan EHB gaf ik tijdens de design week een workshop rond worldbuilding en character design. Hier legde ik ook de link tussen branding en worldbuilding.

Modeltekenen

In de Sint Lukas Academie Brussel ondersteun ik wekelijks mijn studenten in hun zoektocht naar welke betekenis tekenen voor hen kan hebben. Daar draait alles rond één thema: menselijk model. Een onderwerp dat mij persoonlijk mateloos blijft fascineren.

Tijdens deze lessen komen zowel de klassieke methodes aan bod, als alternatieve aanpakken. Het verloop van een schooljaar is voor mij telkens de balans zoeken tussen voldoende techniek en theorie enerzijds met ruimte voor experiment en persoonlijke invulling anderzijds.

Een beeld van mijn studenten aan het werk in het atelier modeltekenen van de Sint Lukas Academie Brussel.

Een beeld van mijn studenten aan het werk in het atelier modeltekenen van de Sint Lukas Academie Brussel.

Andere contexten

Educatie in de kunst hoeft niet tot de strikt schoolse of domeinspecifieke contexten te blijven. Leren is ook een nevenverschijnsel van spel. Door op een speelse manier, een verkennende activiteit, in aanraking te komen met kunst pik je onbewust allerlei zaken op. Mijn focust ligt eerder op het gericht aansturen van een leerproces, maar het speelse alternatief vind ik een boeiende afwisseling.